Artık Saniye Eklendi

 

Geçtiğimiz gece yarısı saatlere 1 saniye eklendi. Yani bugün diğer günlere göre 1 saniye daha uzun olacak. 1972 yılından beri 25 kere 1 saniye ekleme işlemi yapıldı. Bu “artık saniye” ekleme işlemi eğer gerekiyorsa o yılın Haziran veya Aralık ayının son gününün son saniyesi üzerine eklenir. Bundan önceki en son eklemeler 31 Aralık 2008 ve 30 Haziran 2012 yıllarında yapılmıştı.

Tüm gök cisimlerinde olduğu gibi dünyamızın da kendi ekseni etrafındaki dönüşü, çeşitli iç veya dış etkenlerden dolayı uzun yıllar içinde değişmekte ve genelde yavaşlamaktadır. Saniye eklemelerin nedeni de dünyanın dönüş süresinin zaman içinde artması yani yavaşlamasından dolayı ortaya çıkacak zaman kargaşasını ortadan kaldırmaktır.

Güneş’in ve Ay’ın dünya üzerine uyguladığı çekim kuvveti "gel-git etkisi" olarak adlandırılmaktadır. Bu etki dönemsel olarak değişmekte ve dünya üzerinde okyanuslar gibi büyük su kütlelerini harekete geçirmektedir. Su kütlesi okyanus tabanına sürtünme uygulamakta, bu da dünyanın dönmesini yavaşlatmaya neden olmaktadır.

Aslında yavaşlamayı doğuran tek neden bu değildir. Yer kabuğundaki büyük depremler ve tektonik hareketler de dünyadaki kütle dağılımını değiştirir. Buna göre kütle dağılımı ekseninde kaymalar görülür.

Yapılan ölçümlere göre dünyanın dönüşü her gün yaklaşık 0.002 saniye kadar yavaşlamaktadır. Aslında bir gün 24 saat x 60 dakika x 60 saniye = 86400 saniye olması gerekirken her gün 0.002 saniye artmaktadır. Böylece yarınki toplam artış 0.004 saniye, bir sonraki gün 0.006 saniye olarak devam edecektir. Buna göre yaklaşık 1.5 yıl sonra saatlere toplam 1 saniye daha ekleme yapılması gerekecektir.

Dönme hızındaki yavaşlama bugünkü hızıyla devam ederse yaklaşık 5000 yıl sonra "bir gün 25 saat" olacaktır.
Sancaktepe Bilim Merkezi, Sancaktepe Belediyesi'nin kurumudur.Düzenlediğimiz tüm etkinlikler ücretsizdir.