HAKKIMIZDA


Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi , Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi ortaklığı ile hazırlanmış, İSTKA destekli kar amacı gütmeyen bir bilim merkezidir.

 

Amacımız; 

a) Anaokulu çağından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin; fen ve teknolojiye ilgi duyan, bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, doğanın temel işleyiş mekanizmalarını günümüzün bilimsel bakış açılarıyla değerlendirip kendisi ile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimleri en iyi şekilde algılayarak yorumlayabilen bireyler yetişmesine katkı sağlayabilmek.
b) Sancaktepe’de yaşayan anaokulu, ikokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerine bilim ve bilimsel düşünceye karşı bir heyecan yaratarak merak duygularını harekete geçirecek bilim deney merkezi kurup; bilime, tekniğe ve müfredattaki uygulamalı eğitime kolay ulaşmalarını sağlayabilmek, bilimsel olayları günlük hayatla ilişkilendirerek farkındalık yaratabilmek.
c) Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi ile öğrencilerden beklenen; yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi, üretim odaklı düşün yapısının tesis edilmesi için öğretmenlerde gerekli duyarlılığı sağlayacak uygulamalı deney eğitimleri ile donanımsal olarak gelişmeleri sağlayabilmek.

d) Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi Planetaryum ve Gözlemevi ile üzerinde yaşadığımız gezegenimiz de dahil olmak üzere gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar ve uzay hakkında farkındalık oluşturmak.

 


Faaliyetler; 

1.Proje ekibinin kurulması,
2. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi kurulması için araç gereç malzeme ve ekipman tedarik edilmesi,
3. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi web sitesinin kurulması,
4. Proje tanıtım toplantısı ve duyurusunun yapılması,

5. Planetaryum ile gözlem evi temini ve kurulması.
6. Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmenlerine “Uygulamalı Deneyler” ve “Astronomi” eğitimi verilmesi.
7. Fizik, matematik, gösteri, astronomi ve uzay bilimlerine hitap eden 39 adet deney ünitesinin kurulması, 
8. Deney üniteleri, planetaryum ile gözlemevinin ilçedeki ilkokul ve ortaokullar için ziyaret planının hazırlanıp uygulanması,
9. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi ziyaret faaliyetleri,

10. Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi’ni ziyaret eden okullardan ihtiyaç tespit edilenlere deney ünitelerinin bir kısmının masa üstü boyutlarından temin edilerek dağıtılması,
11. Öğretmenler kontrolünde deney sonuç formlarının doldurulması ve birleştirilerek basımının sağlanması,
12. Faaliyet raporlarının görsel olarak internet sitesinden yayınlanması,
13. Proje değerlendirme ve nihai raporun yazılması.


Beklenen sonuçlar; 
1.Sancaktepe’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri Bilim-Deney Merkezi faaliyete geçirildi,
2.Sancaktepe’deki Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmenlerine eğitim öğretim müfredatlarında yer alan derslerinin işlenişinde kullanılacak bilgiler seminerler aracılığıyla verildi.
3. Sancaktepe’deki Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmenlerine eğitim öğretim müfredatlarında yer alan derslerinin işlenişinde kullanılacak fizik, matematik, gösteri, astronomi ve uzay bilimlerine ait 39 adet deney ünitesi eğitimi uygulamalı olarak verildi.
5.İlkokul, ortaokul ve lise öğrenci ve öğretmenlerinin Sancaktepe Bilim-Deney Merkezi’ni ziyaretleri sağlandı.

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi'ne ait olup İSTKA veya kalkınma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamaktadır.